Børnehaver, folkeskoler, ungdomsuddannelse, universiteter
I databasen findes 4 500 skoler

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi sætter fokus på digital dannelse og digital undervisning

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi sætter fokus på digital dannelse og digital undervisningRegeringen, KL og Danske Regioner præsenterer i dag en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020.

17. 5. 2016

Som led i strategien bliver der igangsat en række initiativer, som skal understøtte den fortsatte digitalisering af børne- og undervisningsområdet.

Digital dannelse for børn og unge er et af initiativerne i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Målet med initiativet er, at børn og unge bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt og etisk i den digitale verden.

”Jeg er rigtig glad for, at vi med den fælles digitaliseringsstrategi styrker vores fokus på digital dannelse hos børn og unge. Vi lever i en digital verden, som konstant udvikler sig, og eleverne skal rustes til at kunne begå sig i den virkelighed. Eleverne skal kunne bruge it til at få ny viden og løse problemstillinger. De skal samtidig kunne forholde sig kritisk til det, de finder på nettet, og de skal kende til konsekvenserne af de digitale fodspor, de efterlader på nettet, når de for eksempel deler billeder af sig selv og hinanden. De digitale kompetencer er en vigtig del af uddannelsesopgaven,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bliver der afsat over 6 mio. kr. til en målrettet indsats for at styrke digital dannelse for børn og unge i dagtilbud, folkeskole og på ungdomsuddannelser. I arbejdet bliver relevante eksterne organisationer inddraget, og der bliver blandt andet udarbejdet undervisningsmateriale til skolerne og informationskampagner.

”Det er rigtig vigtigt, at vi får de unge til at reflektere over, hvordan de bruger nettet. De seneste måneders mediehistorier om deling af krænkende billeder viser, at mange unge ikke er bevidste om, hvor hurtigt ting spredes på nettet, og hvilke uoverskuelige konsekvenser det kan have,” siger Ellen Trane Nørby.

Blandt de øvrige nye initiativer i strategien er en særlig indsats for at opbygge digitale undervisningskompetencer for pædagoger og lærere i folkeskolen, så de bliver bedre i stand til at anvende it i undervisningen. Der igangsættes også en stor indsats for at styrke sikkerheden i offentlige ID-løsninger, der anvendes i skolen, så børn og unge trygt og sikkert kan anvende digitale løsninger i forbindelse med undervisningen.

 

Om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Regeringen, kommuner og regioner har i 15 år samarbejdet om fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Formålet er at bruge digitalisering som redskab til at gentænke processer for at modernisere servicen til borgere og virksomheder samt effektivisere den offentlige sektor.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder 33 konkrete initiativer, der tilsammen lægger grundstenene for de kommende års offentlige digitalisering. Yderligere initiativer og indsatser vil blive igangsat eller justeret på vej mod 2020 for at imødekomme aktuelle behov og de teknologiske muligheder.

Kilde: uvm.dk

Kommentarer til artiklen

TOP skoler
arrow
HKI - Hans Knudsen Instituttet
Glentevej 67-69, København NV
www.hki.dk
HKI - Hans Knudsen Instituttet
arrow
Alssundgymnasiet Sønderborg
Grundtvigs Allé 86, Sønderborg
www.ags.dk
Alssundgymnasiet Sønderborg
arrow
Hørby Efterskole
Snedkergårdsvej 11, Sæby
www.hørbyefterskole.dk
Hørby Efterskole
Vil du tilføje her din skole? Klik HER.
Næste arrangementer i skoler