Børnehaver, folkeskoler, ungdomsuddannelse, universiteter
I databasen findes 4 500 skoler

Resultat af tilsyn med kommuners klasseloft

Resultat af tilsyn med kommuners klasseloftSamlet set har gennemførelsen af tilsynet været med til at styrke de berørte kommuners fokus på at overholde folkeskolelovens regler om maksimal klassestørrelse.

14. 4. 2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling blev i oktober 2015 opmærksomt på, at der var tegn på, at nogle skoler og kommuner – ifølge data fra Danmarks Statistik for skoleåret 2014/15 – overskred det lovbestemte krav om, at der maksimalt må være 28, og i særlige tilfælde 30, elever i en klasse, når skoleåret begynder.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor gennemført en udredning om klassestørrelsen på de pågældende folkeskoler. Der er indhentet oplysninger fra 61 kommuner om i alt 364 klasser på 162 skoler, som på baggrund af data fra Danmarks Statistik pr. 5. september 2014 viste tegn på at have flere end 30 elever ved begyndelsen af skoleåret 2014/2015.

Udredningen viste, at der var 41 klasser med tegn på overtrædelse af folkeskolelovens regler om maksimal klassestørrelse i skoleåret 2014/2015 og/eller i dette skoleår (2015/16). Disse 41 klasser fordelte sig på 27 skoler i 20 kommuner. I ni af kommunerne viste udredningen, at der kun var tale om tegn på overtrædelser i skoleåret 2014/2015. Styrelsen har i disse tilfælde indskærpet over for kommunerne, at de skal overholde reglerne om maksimal klassestørrelse.

Styrelsen har på baggrund af udredningen anmodet de 11 kommuner, der havde klasser med tegn på overtrædelse i dette skoleår og evt. også i skoleåret 2014/15, om en redegørelse. Redegørelserne skal klarlægge, hvordan skolerne vil organisere klassedannelsen fremadrettet for at overholde reglerne om maksimal klassestørrelse.

Samlet vurderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at tilsynet har medvirket til at styrke de berørte kommuners fokus på at overholde folkeskolelovens regler om maksimal klassestørrelse.

Kilde: uvm.dk

Kommentarer til artiklen

TOP skoler
arrow
HKI - Hans Knudsen Instituttet
Glentevej 67-69, København NV
www.hki.dk
HKI - Hans Knudsen Instituttet
arrow
Hørby Efterskole
Snedkergårdsvej 11, Sæby
www.hørbyefterskole.dk
Hørby Efterskole
arrow
Alssundgymnasiet Sønderborg
Grundtvigs Allé 86, Sønderborg
www.ags.dk
Alssundgymnasiet Sønderborg
Vil du tilføje her din skole? Klik HER.
Næste arrangementer i skoler