Danske skolelever er generelt glade for både deres skole og deres klasse

Danske skolelever kan generelt godt kan lide at gå i skole. De synes godt om den klasse, de går i, og har en positiv opfattelse af skolen. Samtidig har de faglig interesse for det, der foregår i undervisningen. Det viser en undersøgelse.

Mens 84,5 procent af drengene i 5. klasse er glade for deres klasse og føler, at de hører til på skolen, gælder det samme for 81 procent af pigerne. For 9. klasserne gælder dette 77,3 procent af pigerne og 81,7 procent af drengene. Omvendt giver pigerne i undersøgelsen i lidt højere grad end drengene udtryk for en højere generel faglig interesse for undervisningen. Det ses på spørgsmål relateret til elevernes faglige interesse, hvor pigerne svarer mere positivt end drengene på 4 ud af 5 spørgsmål. Pigerne viser især stor faglig interesse, når det kommer til at høre efter i undervisningen, deltage aktivt i gruppearbejde, ikke at kede sig og få lavet deres lektier.

”Eleverne tilbringer størstedelen af deres dag i skolen, og derfor er det også helt afgørende, at de er glade for deres klasse og føler, at de hører til på skolen. Det peger den her undersøgelse på, at de fleste gør, men vi skal fortsat arbejde på at forbedre trivslen i den danske folkeskole. Ikke mindst i en tid, hvor der sker meget store forandringer i den danske folkeskole, er det vigtigt, at eleverne har det godt i skolen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Undersøgelsen er en del af ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram, der gennemføres i forbindelse med folkeskolereformen.

Kilde: uvm.dk

TOP skoler

Vil du også gøre din skole synlig her?

Jeg vil have mere information

Vil du reklamere for din skole?

Hurtig kontakt

info@skoleliste.eu

* Disse kontakter er ikke skolekontakter, men kontakter fra SkoleListe.eu.

Operatør af hjemmeside

just4web.cz s.r.o.
CVR-nummer: 27547876

Gå til kontakt