Gymnasieelever kommer med input til reform af gymnasiet

I løbet af de seneste to uger har minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby fået input om fremtidens gymnasium fra eleverne selv.

12 gymnasieelever har både gennem Facebook-chat og et opfølgende telefonmøde med ministeren givet indspark til, hvordan de mener, fremtidens gymnasium skal se ud.

25. februar loggede 12 gymnasieelever og ministeren på en Facebook-gruppe til en chat om den reform af gymnasiet, som regeringen planlægger et udspil om. Eleverne fik mulighed for at komme med deres ærlige mening og dele konkrete erfaringer fra dagligdagen i gymnasiet med ministeren. Facebook-chatten varede en time og nåede ud over de tre udfordringer, vidt omkring. Lysten til at debattere fremtidens gymnasium var rigtigt stor blandt eleverne og ministeren fik mange gode forslag med på vejen.

2. marts mødte ministeren igen virtuelt de samme elever til et opfølgende og uddybende telefonmøde, hvor udfordringerne yderligere blev diskuteret. Ministeren vil tage elevernes idéer, inputs og forslag med i overvejelserne om indholdet af regeringens kommende gymnasieudspil.

Eleverne kom fra alle egne af landet og forskellige typer gymnasier, og formen med chat og telefonmøde var valgt for at sikre, at alle elever ville have mulighed for at deltage, og at omkostningerne ved deltagelse ikke skulle koste mere end tiden og telefonregningen. Ikke alle elever har råd til eller mulighed for at tage til et møde i København, og økonomien skulle ikke hindre elever i deltagelse.

Elevernes svar?

”Grundforløbet skal bruges til at løfte folk op så alle ligger nogenlunde stabilt.”

”En løsning for at folk kan blive mere afklaret om, hvorvidt deres studieretning er det rette valg inden grundforløbet er omme, kunne være at indføre en linjeuge, hvor eleverne bliver introduceret til, hvad det indebærer at have den linje man har.”

”Privatøkonomi, skat, etc., som alle jo skal lære at kende, kunne være relevant at inkludere i grundforløbet. Seksual-/kønsundervisning ville være oplagt i forløb om, hvordan man inkluderer folk i et fællesskab, og hvordan man anerkender forskellige typer og identiteter.”

”Et karakterkrav på 4 er kun rimeligt. Gymnasiet skal ikke være for folk, der ikke kan og vil skolearbejde. Det er simpelthen at gøre folk en bjørnetjeneste, hvis man lukker dem ind med et gennemsnit på under 4. Vi bliver nødt til at stille krav til folk, ellers bliver det bare en folkeskole 2.0, og ikke det bedste sted at være for dem, som faktisk kan og vil lære noget.”

”Jeg mener, at man burde gøre som min engelsklærer allerede er begyndt på. Vi har været på universitetet og fulgt et hold med amerikanske studier. Det samme kunne man gøre i andre fag, det ville gøre at universitetet ikke var så fremmed og farligt, og man indså at undervisningen faktisk foregår på et niveau, hvor man kan følge med.”

Kilde: uvm.dk

TOP skoler

Vil du også gøre din skole synlig her?

Jeg vil have mere information

Vil du reklamere for din skole?

Hurtig kontakt

info@skoleliste.eu

* Disse kontakter er ikke skolekontakter, men kontakter fra SkoleListe.eu.

Operatør af hjemmeside

just4web.cz s.r.o.
CVR-nummer: 27547876

Gå til kontakt